Hot News :

ประวัติความเป็นมา

       บ้านนาโพธิ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 เนื่องจากมีราษฎรจากถิ่่นอื่นอพยพมามาตั้งรกรากทำมาหากิน ตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อ “บ้านนาโพธิ์หนองแหน” ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ในเขตการปกครองของตำบลไร่ใต้ ต่อมาราษฎรบางส่วนได้ขอแยกออกมา จัดตั้งหมู่บ้านอีกแห่ง โดยตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่า “บ้านนาโพธิ์” ต่อมาได้มีราษฎรหมู่อื่นของตำบลไร่ใต้ ขอแยกตามมาอีก ได้แก่ บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 (แยกมาจาก บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 12), บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 4 (แยกมาจาก บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 10), บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 (แยกหมู่บ้านมาจาก บ้านเดื่อ) ในเขตรับผิดชอบของตำบลโพธิ์ไทร ในปัจจุบัน ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะบ้านนาโพธิ์ ขึ้นเป็น “ตำบลนาโพธิ์” โดยมี บ้านนาโพธิ์งาม หมู่ที่ 6 ในเขตการปกครองของตำบลไร่ใต้ ได้ขอแยกมาขึ้นกับ ตำบลนาโพธิ์ อีก 1 หมู่บ้าน อีกด้วย.

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ