สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[ 27-03-2567 ] Hits:104

Mol WASTE BANK WEEK “มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

Mol WASTE BANK WEEK “มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในการจัดงานMol WASTE BANK WEEK “มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารขยะ โดยมี พนักงานส่วนตำบล...

[ 22-03-2567 ] Hits:153

ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6...

[ 13-03-2567 ] Hits:156

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนมีนาคม 2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนมีนาคม 2567 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์...

[ 05-03-2567 ] Hits:129

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ