สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ?โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ...

[ 27-11-2566 ] Hits:14

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร : 0-4542-9470 กด 3 {gallery}Nok-2023-OCTOBER-30{/gallery}

[ 30-10-2566 ] Hits:83

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ...

[ 29-08-2566 ] Hits:141

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

[ 25-08-2566 ] Hits:151

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ