กองคลัง

นางสาวอัจฉรา บุญวิไล

ผู้อำนวยการกองคลัง

มือถือ 084-5158712

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกาญจนา พ้นภัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

มือถือ 094-3648181

นางสาวยุภาภรณ์ บุญสอน

เจ้าพนักงาน่จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

มือถือ 086-4563935

นางสาวอรอนงค์ สายเคน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววิภาวรรณ์ อุนาพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

มือถือ 066-1353657

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายวิญญู โบราณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

มือถือ 088-5924147

นางสาวระวิวรรณ เจือจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

มือถือ 087-6480871

นางสาวบุญธรรม จันแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน่จัดเก็บรายได้

มือถือ 082-3669115

นางสาวภควรรณ บุบผาเผ่า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มือถือ 083-6769327

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ