Hot News :
กองช่าง

นายเจษฎา ใหญ่ผา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 085-4143862

พนักงานส่วนตำบล

นายเจษฎา ใหญ่ผา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

มือถือ 085-4143862

นายวิชัย ทองแจ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มือถือ 094-5259924

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายธนวัฒน์ พุ่มจันทร์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มือถือ 094-3982570

นายขุนแผน ศรีจันทร์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

มือถือ 090-0546637

นางสาวอภัสรา ชาวนา

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

มือถือ 094-3089799

นายกิตติกร สนมา

พนักงานจ้างทั่วไป

มือถือ 097-2467779

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ