ข่าวกิจกรรม

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เบอร์โทรศัพท์รถบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

        วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน 2.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 3.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนฤพน สุปัณนุช ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ บ้านนางแพงศรี จันแก้ว บ้านเลขที่ 242 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ และเวลา 10.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางทองบาง หนองม่วง ผู้ป่วยติดเตียงและนายรัศมี หนองม่วง ผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 364 หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ท่านให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรแนะวิธีกินยาฟ้าทะลายโจร สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ ส่วนการใช้ยาสมุนไพร หรือการดูแลอื่นๆ เมื่อติดเชื้อ สามารถใช้ร่วมกันได้ตามอาการ ยุคนี้ควรมีติดบ้านไว้ ฉุกเฉินเจ็บป่วยเมื่อไหร่ใช้ได้ทันที คือ #ฟ้าทะลายโจร #มะขามป้อม แก้ไข้ เจ็บคอ แก้ไอ หมายเหตุ : ขนาดยาที่แนะนำ เป็นขนาดอ้างอิงการใช้จริงจากประสบการณ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ขนาดยาในเด็กเป็นการคำนวณปริมาณจากงานวิจัย ห้ามใช้ ฟ้าทะลายโจร ในคนท้อง ให้นมบุตร(ถ้าจะกินต้องงดให้นมในช่วงนั้น) คนที่มีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจร

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

        โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา 7 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. เข้าร่วม การเดินรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศิล 5 เข้าวัดฟังธรรม ” พร้อมเครื่องสังฆทาน และต้นเทียน ไปยังวัดอัมพามงคล เวลา 09.30 – 10.00 น. ทำพิธีถวายต้นเทียน และเครื่องสังฆทาน ณ วัดอัมพามงคล เวลา 10.00 – 11.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์

        ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ฯ “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ?วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ?เวลา 08.30 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ?ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มอบหมายภารกิจแต่ละกอง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน ?????

        ?? ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565)" ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. #พยากรณ์อากาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา ที่มา : https://t.co/IdAY8ggsmG

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป :: https://www.jobsobrajakan.com/show/80

        รับสมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ⭐ ข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา ⭐ พนักงานราชการทั่วไป 1⃣ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา 2⃣ พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา 3⃣ เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 2 อัตรา 4⃣ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 5⃣ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th ? ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ #DOPACareers #สมัครงานกรมการปกครอง #นายช่างไฟฟ้า #พนักงานราชการ

        สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2565

        ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

        ห่วงผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มในช่วงฤดูฝน แนะใส่รองเท้าที่พื้นมีดอกยาง พบสถิติผู้สูงอายุไทยหกล้มปีละ 3 ล้านราย

        ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร

        เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีและสัตว์เลี้ยงโค - กระบือ ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ให้ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าที่มีสารเคมีปนเปื้อน

        วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กำกับควบคุมดูแลนำพนักงานร่วมตรวจ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

        “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ?วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ?เวลา 08.30 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ?ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มอบหมายภารกิจแต่ละกอง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน ????? Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        ถนนสายวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 กิจกรรม MOU พลังบวร 1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร"ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ,นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรม MOU พลังบวร นุ่งผ้าไทยใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม "1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร"สานข่าย ขยายงานในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค และนมจืด ณ วัดศรีมงคล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. นางบุญโฮม สีแสด หมู่ที่ 5 2.กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3.กิจกรรมมอบนมจืดที่ได้จากการตักบาตรให้แก่หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก และคณะครูอาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนำไปมอบให้แก่หญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโภชนาการ"มหัศจรรย์ 1,000 วัน "โดยมีหลวงพ่อพระครูวิบูลธรรมประโชติ เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        เวลา 09.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ เวลา 10.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายขุนแผน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านเลิกบาก-ศรีอุดม ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เวลา 11.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถนนคอนกรีตที่ชุดรุด ร่วมกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ณ บ้านเลิกบาก-ศรีอุดม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

        วันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมาย ภารกิจในวันนี้ ดังนี้ เวลา 09.00 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นสำรวจและปักแนวเขตที่ราชพัสดุร่วมกับ นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบาก คุณครูจากโรงเรียนบ้านเลิงบาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้อง ประชาชน ณ บ้านเลิงบาก-ศรีอุดม หมู่ที่ 3 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เวลา 09.30 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายขุนแผน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ 2 และหมู่ที่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เวลา 13.30 น.นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน# Cr งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ