Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 081-3939008

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มือถือ 081-3939008

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด

มือถือ 080-1537878

นางสาวอัจฉรา บุญวิไล

ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)

มือถือ 084-5158712

นายเจษฎา ใหญ่ผา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

มือถือ 085-4143862

นางนริศา ศรีทาบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 086-8714022

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ