ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดสายทางนางสุบรรณ์ เสาทวี ถึง นายไพทูรย์ เหมือนแก้ว หมู่ที่ 1

วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2566 10:22

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดสายทางนางสุบรรณ์ เสาทวี ถึง นายไพทูรย์ เหมือนแก้ว หมู่ที่ 1  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 277,300  บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม  2566 เป็นเงิน  277,300 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ