Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางโสกบก-นานางหนูมล ขันทอง หมู่ที่ 2

วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางโสกบก-นานางหนูมล ขันทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2566 เป็นเงิน  194,700  บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ