ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนายรัศมี ลวดทรง-นานายวิทยา ประเสริฐสิน หมู่ที่ 5

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนายรัศมี ลวดทรง-นานายวิทยา ประเสริฐสิน หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน  2566 เป็นเงิน  483,000  บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ