ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คลส. สายทางสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ถึงสะพานคลองชลประทานคลอง10R หมู่ที่ 6

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คลส. สายทางสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ถึงสะพานคลองชลประทานคลอง10R หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 197,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน  2566 เป็นเงิน  197,900 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ