ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้าง วางท่อระบายน้ำ สายทางนายดม สายคูณ ถึง นางปรีชา เพ็ญพิมพ์ หมู่ที่ 10

วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2566 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้าง วางท่อระบายน้ำ สายทางนายดม สายคูณ ถึง นางปรีชา เพ็ญพิมพ์ หมู่ที่ 10 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  93,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม  2566 เป็นเงิน  93,600  บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ