ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้าง ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 2 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในตำบล

วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2566 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้าง ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 2 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  500,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  2566 เป็นเงิน  500,000  บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ