Hot News :

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประงบประมาณ 2567

วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2567 00:00

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลา 13.00-15.00 น. ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพลับนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และกิจการสภา วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น.เข้าศึกษาดูงาน ณ นินลนีย์ฟาร์ม เขาใหญ่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มควายไทย การเลี้ยงควายไทยและการพัฒนาสายพันธุ์ควายไทย เพื่อนำความรู้มาต่อยอดให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายภายในชุมชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ