โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565

วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2565 00:00

        วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน 2.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 3.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนฤพน สุปัณนุช ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ บ้านนางแพงศรี จันแก้ว บ้านเลขที่ 242 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ และเวลา 10.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางทองบาง หนองม่วง ผู้ป่วยติดเตียงและนายรัศมี หนองม่วง ผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 364 หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ท่านให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ