โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2566 00:00

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ?โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและชาติ 2.เพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลนาโพธิ์ได้มีการเรียนรู้มรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 3.เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ณ บริเวณสระน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ