Hot News :

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567

วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567 00:00

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ขบวนฟ้อนรำแห่บั้งไฟทั้งหมด 6 ขบวน# จากหมู่บ้านชุมชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ได้แก่ ขบวนที่ 1 หมู่ที่ 1 ขบวนที่ 2 หมู่ที่ 2 ขบวนที่ 3 หมู่ที่ 5,6และหมู่ที่ 11 ขบวนที่ 4 หมู่ที่ 9 ขบวนที่ 5 หมู่ที่ 10 และขบวนที่ 6 หมู่ที่ 7 #การจุดบั้งไฟถวายพญาแถนและจุดบั้งไฟตามประเพณี# ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ ฐานจุดบั้งไฟคำตาหล่น หมู่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. จุดบั้งไฟขึ้นสูงไม่เกินจำนวน 15 บั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดยนายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ พี่น้อง ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ